tel
tel: 602 225 937 e-mail: ecotherm@supermedia.pl
Ecotherm

Dla dociekliwych

Pompa ciepła w domu jednorodzinnym

Pompa ciepła do ogrzewania domów kojarzy się najczęściej z wodną instalacją podłogową lub grzejnikową. Nie jest to jedyne rozwiązanie. Jako nośnik energii cieplnej w ogrzewaniu domów jednorodzinnych w USA i Kanadzie najczęściej stosowane jest powietrze. Zalety takiego sposobu ogrzewania są wielorakie:

  • mała bezwładność cieplna pozwalająca szybko podnieść temperaturę wnętrza po okresie jej obniżenia,
  • łatwość zrealizowania centralnej wentylacji z rekuperacją,
  • pełna obróbka powietrza obejmująca ogrzewanie/chłodzenie, filtrację i nawilżanie,
  • brak możliwości wycieków z instalacji.
Zasada działania pompy ciepła powietrznej jest taka sama jak pompy do ogrzewania podłogowego. Różnica polega jedynie na tym, że ciepło wygenerowane przez pompę przekazywane jest do strumienia powietrza a nie do wody. Instalacja wewnętrzna to układ kanałów powietrznych nawiewnych i wyciągowych wykonanych np. z blachy ocynkowanej lub innych materiałów. Kanały nawiewne rozprowadzają powietrze do poszczególnych pomieszczeń a ruch powietrza jest wymuszany przez wentylator wbudowany w pompę ciepła. Powietrze jest dostarczane do pomieszczeń przez nawiewniki w suficie, ścianach lub podłodze. Przez kratki wyciągowe powietrze jest jednocześnie wyciągane i kanałami wyciągowymi powraca do pompy ciepła.

Urządzeniem, które znakomicie łączy w sobie funkcje grzania, chłodzenia i wentylacji jest odwracalna pompa ciepła powietrzna WaterFurnace. Pompa taka pobiera ciepło z gruntu i przekazuje do strumienia powietrza kierowanego do pomieszczeń. Jeśli wymagane jest chłodzenie domu, powietrze kierowane do pomieszczeń jest schładzane a nadmiar ciepła usuwanego z domu zrzucany jest do gruntu. Odpowiednio podłączona do układu kanałowego centrala rekuperacyjna stale odświeża powietrze wewnątrz domu.
Powyższy układ utrzymania komfortu charakteryzuje się wyjątkowo niskimi kosztami eksploatacji , gdyż większość energii zużywanej do ogrzewania pochodzi ze środowiska, straty ciepła na wentylację są w niemal 90% odzyskiwane przez rekuperator a koszty chłodzenia są nieporównanie niższe niż w przypadku konwencjonalnej klimatyzacji.

Cena takiej pompy nie przekracza ceny typowej gruntowej pompy ciepła do ogrzewania podłogowego a koszt pompy ciepła i instalacji wewnętrznej jest nawet niższy od kompletnej instalacji ogrzewania podłogowego z gruntową pompą ciepła. Warto zadbać o to, aby usługa była oferowana kompleksowo tj. montaż instalacji i odwierty pod pompy ciepła wykonywała jedna firma. Można też ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła co znacznie obniża koszt całej inwestycji.