tel
tel: 602 225 937 e-mail: ecotherm@supermedia.pl
Ecotherm

Dla dociekliwych

Rodzaje pomp ciepła

W ostatnich latach tematyka pomp ciepła stała się popularna. Wielu  budujących domy rozważa  zainstalowanie pompy ciepła a jednocześnie brak im rozeznania w tej tematyce. Samo tylko określenie „pompa ciepła” to jeszcze za mało, ponieważ istnieją różne rodzaje pomp ciepła, pobierające ciepło z różnych źródeł i osiągające różną sprawność.

Najogólniej  mówiąc, pompy ciepła  można podzielić według rodzaju tzw. źródła dolnego czyli środowiska, z którego pobierane jest ciepło oraz rodzaju źródła górnego czyli sposobu rozprowadzania ciepła w budynku. Pompy ciepła stosowane w budownictwie zazwyczaj pobierają ciepło z gruntu lub powietrza atmosferycznego a oddają je w budynku do wody w układzie centralnego ogrzewania lub bezpośrednio do powietrza nawiewanego do pomieszczeń.  Według takiego podziału mówimy więc o pompach:

  • grunt-woda
  • grunt-powietrze
  • powietrze- woda
  • powietrze-powietrze

Pompy ciepła pobierające ciepło z gruntu osiągają wyższą sprawność od tych,  które  pobierają ciepło z powietrza atmosferycznego. Wynika to ze względnie wysokiej i stałej temperatury gruntu, podczas gdy powietrze zewnętrzne podlega silnym wahaniom temperatury. Również rodzaj źródła górnego czyli sposobu oddawania ciepła w budynku ma znaczenie. Instalacje z pompą ciepła, które ogrzewają dom za pośrednictwem grzejników mają współczynnik sprawności niższy niż instalacje ogrzewania podłogowego lub ściennego.

Pompy ciepła WaterFurnacePompy ciepła, które oddają ciepło do powietrza nawiewanego (WaterFurnace) do pomieszczeń mają ważną zaletę – mogą zarówno ogrzewać jak i chłodzić budynek a ponadto mogą go również wentylować. Powietrze w takich układach jest poddane filtracji i ewentualnie nawilżaniu. Takie układy zapewniają najwyższy komfort w pomieszczeniach i znaczne oszczędności, gdyż nie ma potrzeby instalowania dodatkowego układu klimatyzacji. Chłodzenie w naszym klimacie staje się już standardem w budynkach komercyjnych a nawet domach mieszkalnych.